ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Home » ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ CasinoOnlineThailand888.org (“เว็บไซต์”) ของคุณที่ดำเนินการโดย [บริษัท] (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดเว้นจากการใช้ไซต์

 

การใช้ไซต์นี้

1.1 การมีสิทธิ์: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะสำหรับการพนันออนไลน์ในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อใช้ไซต์

1.2 ความรับผิดชอบของผู้ใช้: คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ และรักษาความลับของข้อมูลรับรองบัญชีของคุณ

1.3 กิจกรรมต้องห้าม: คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้: ก) ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่บังคับใช้ b) การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือแสดงความเป็นเท็จเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ค) พยายามที่จะเข้าถึงไซต์หรือระบบของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของไซต์ d) มีส่วนร่วมในการโกง การแฮ็ค หรือพฤติกรรมฉ้อฉลทุกรูปแบบ จ) การโพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ

 

บทวิจารณ์และคำแนะนำ

2.1 ความถูกต้องของรีวิว: บทวิจารณ์และคำแนะนำที่มีให้บนเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และความคิดเห็นที่เป็นอิสระของเรา แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของบทวิจารณ์ได้

2.2 ดุลยพินิจของผู้ใช้: คุณรับทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางการเงิน คุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของคุณแต่เพียงผู้เดียวตามข้อมูลที่ได้รับจากไซต์

2.3 เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก: เว็บไซต์อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 ความเป็นเจ้าของ: สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

3.2 เนื้อหาของไซต์: คุณไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ หรือใช้เนื้อหาใด ๆ จากไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

4.1 การปฏิเสธการรับประกัน: เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.2 การจำกัดความรับผิด: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลที่ตามมา หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์

 

การแก้ไขและการยุติ

5.1 การแก้ไข: เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2 การยุติ: เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงไซต์ของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งหากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ การดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องดำเนินการในศาลของสิงคโปร์เท่านั้น

 

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

โดยการใช้ไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้

© Copyright 2023 | Powered by casinoonlinethailand888.org